Vertrouwen in tijden van geheimzinnigheid

Kun je iemand vertrouwen die je niet alles vertelt? Die informatie achterhoudt en niet alles wil delen met jou? Dat lijkt haast onmogelijk.

Toch komen we allemaal regelmatig in de situatie waarin niet alles te delen is. Je bent als leidinggevende bijvoorbeeld op de hoogte van een aankomende organisatieverandering. De details zijn nog niet bekend, maar jij weet al wel de grote lijnen. Om ruis te voorkomen is afgesproken dat er op één moment gecommuniceerd zal worden.

Of een collega vertelt dat zij een vervelende diagnose heeft gekregen en nader onderzoek moet ondergaan. Andere collega’s weten daar niet van en begrijpen niet waarom ze soms zo afwezig is. Letterlijk en figuurlijk.

Wat doet het met het vertrouwen dat je medewerkers in jou hebben als zij weten of vermoeden dat jij meer kennis hebt, maar dat niet met hen deelt?

Er zijn twee belangrijke aspecten te onderscheiden bij geheimzinnigheid en vertrouwen.

– De eerste gaat over veiligheid. Je deelt alleen iets met anderen wat van jou is om te delen. Informatie die je van anderen krijgt en die van die ander is, deel je niet met derden. Dat kunnen mensen wél lastig vinden en soms zelfs vervelend. Maar het bouwt ook aan vertrouwen. Omdat zij weten dat informatie veilig is bij jou. Ook als zij zelf een keer iets willen vertellen dat niet voor iedereen bestemd is.

– Het tweede aspect gaat over zorg. Als je weet dat de ander zich bekommert om jou en oprecht jouw belangen in het oog houdt, dan kun je veel makkelijker accepteren dat je nog niet alles weet. Zo kun je van een leidinggevende waarvan je weet dat hij jouw positie en mening kent en die waar mogelijk ook rekening mee houdt, prima accepteren dat hij jou (nog) niet alles vertelt. Dat is misschien niet altijd prettig, maar je vertrouwt er op dat hij, op het moment dat het nodig en mogelijk is, jou zal informeren over wat er voor jou belangrijk is.

Het niet delen van informatie hoeft dus zeker geen negatief effect te hebben op het vertrouwen. Integendeel. Zolang je vanuit zorg voor de ander én veiligheid keuzes maakt in wat je wél en niet deelt, kan het zelfs bijdragen aan het groeien van vertrouwen.

 

photocredits: cherrylaithang/unsplash

Comments are closed.