Met mij werken

vrbzosmal

Geen mens is het zelfde en organisaties evenmin. Daarom werk ik niet met standaardoplossingen. Maar kijk ik met jou samen wat er nodig is op dit moment.

Mijn aanpak volgt wel altijd een aantal stappen. Dat geeft structuur in onze samenwerking. Dit zijn de fasen die je altijd terug zult vinden in mijn werk met jou en je organisatie:

Dia1

Menselijkheid in organisaties

Ik werk samen met mijn klanten aan meer menselijkheid in organisaties. Om dat te bereiken ontwerpen we soms een workshop. Soms werken we 1 op 1 aan een strategisch vraagstuk. Een andere keer ben ik facilitator van een hele serie bijeenkomsten met medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Of ik werk als teamcoach tijdens een langdurig traject. En soms ben ik zelf als interimmanager verantwoordelijk voor medewerkers en hun verandering.

Ik hou van die afwisseling en breng mijn veelzijdige expertise in. Maar er is wel die rode draad: meer menselijkheid. Verbinding en vertrouwen stimuleren. Échte gesprekken voeren over de échte dingen die mensen bezighouden. Op tafel krijgen wat onder de oppervlakte leeft. Concrete stappen maken. Resultaat boeken. Zakelijkheid, altijd in combinatie met vriendelijkheid. Menselijkheid: de zachte én de stevige kant.

Soft front – strong back.

Dia1