Blog

3 Tips voor goede gesprekken

Het grootste deel van ons werk bestaat uit het voeren van gesprekken met anderen. We praten met collega’s over een nieuw project, we bespreken met onze leidinggevende de voortgang van ons werk en we hebben bilaterale overleggen met managers of collega’s. Meestal zijn we wel ongeveer tevreden met wat we hebben besproken. Alle belangrijke agendapunten…
Lees meer

Zwermorganisaties: vliegen op dezelfde snelheid

Een tijdje geleden zag ik op tv een theoretisch biologe die onderzoek doet naar spreeuwenzwermen. Een fascinerend gezicht is het, zoals die grote zwermen vogels door de lucht bewegen alsof het één lichaam is. Het vliegen in een hoog tempo en maken schijnbaar willekeurige bochten en kiezen steeds een andere richting. Maar steeds zonder botsingen.…
Lees meer

Twee tips voor “passend veranderen”

Twee tips voor “passend veranderen” Er wordt heel wat gereorganiseerd, zowel in overheidsland als in het bedrijfsleven. In een eerder artikel heb ik al eens meer toegelicht over het verschil tussen ontwerp- en ontwikkelbenaderingen bij het aansturen van veranderingen. In dat artikel heb ik als een van de kenmerken van de ontwikkelbenadering genoemd: de lange…
Lees meer