1-op-1

Aan deze pagina wordt gewerkt.

bijeenkomst2


Coaching

 

Persoonlijk leiderschap

Inge belde me. Ze werkt met twee collega’s aan de ontwikkeling van een nieuwe training:  Persoonlijk Leiderschap. Ze zaten niet helemaal op één lijn over de uitvoering. En wisten even niet meer hoe het verder moest.

Met z’n vieren (die twee collega’s, Inge en ik) hebben we een halve dag besteed aan het uitlijnen van een volgende stap. We definieerden eerst wat Persoonlijk Leiderschap eigenlijk is in deze organisatie. Welk gedrag er dan eigenlijk bij hoort. En vervolgens wat elementen zouden kunnen zijn van de training. Maar ook welke stappen zij in eigen huis moesten nemen om te zorgen dat hun training een succes zou worden.

Je hebt ons echt geholpen duidelijk te krijgen welke volgende stap we moeten nemen.


HR-strategie

Carla sprak ik op een managementbijeenkomst die ik begeleidde. Als manager van een HR-team wilde ze met mij sparren over de HR-strategie. Over hoe ze haar team een stap verder kon krijgen in de ontwikkeling naar business partner. Hoe ze lijn kon krijgen in de veelheid van activiteiten die op haar bordje lagen.

Samen werkten we aan het in kaart brengen van haar team. De sterke en zwakke kanten. We maakten inzichtelijk welke prioriteiten er zijn. Welke rol zij daar zélf in heeft en wat ze kan delegeren. Hoe ze haar netwerk in de organisatie en daarbuiten kan inzetten om haar werk voor elkaar te krijgen. En hoe ze voor zichzelf zorgt, zodat ze overeind blijft in de drukte van alle dag.

Inspirerend. Ik kan weer even verder.


Heb je ook een vraagstuk waar je wel even een zetje bij kan gebruiken?

Stuur een mail of bel mij: 06 55 367 362.